Видове пистолети

ноември 19, 2023 Николай Пейков

Видове пистолети на Автомивки на самообслужване

произведени от КЕМСА

Пистолетите , които Кемса ЕООД използва в своите модули за измиване са основно 2 вида:

1. Пистолет за измиване WASH GUN EASYWASH 365+

Високачествен пистолет за измиване под високо налягане до 160bar. Използва се във всички програми ( освен програма пяна ) , които предлага Кемса ЕООД.

2.Пистолет за обилна пяна EASYWASH365+ FOAM

С пециално разработен да преобразува воден разтвор в обилна пяна.

Тези два вида основни пистолета се използват в два различни варианта: отворени, или затворени.

Отворен Пистолет ST-2300 weep

При пускането на спусъка на този пистолет, стуята на течността под налягане отслабва, но не спира напълно.

Затворен Пистолет ST-2300 freeze stop

При пускането на спусъка на този пистолет, стуята на течността под налягане спира напълно, но ако струята е с налягане под 5bar. тя продължава да тече през пистолета.