Vacuum self

Описание

Еднопостова турбинна прахосмукачка VACUUM SELF
Модел с висока вакумна мощност и тълготраен експлотационен живот.
П окриваща всички съвременни изисквания за качествено прахосмучене
на автомобила с възможност до 2 бр. Програми.
Базирана е на въздушна бързооборотна турбина SOLARIS Италия )).
Разполага с ефективни защити от пренатоварване от запушване на
трасето и нарушено ел . напрежение.
Системата има дистанционен контрол,мониторинг и детайлна статистика
– Размери: 1400 вис./600ш./600дълж.
– Работна температура : от 20-60 °C.
– Мощност : 3 kW /380V / 50Hz
– Перяем филтър полиестер/
– Свързаност: Wi Fi модем

Силова част

 Кутия от INOX неръздаема стомана с размери ш 600 мм д 600 мм в 1400 мм
или вградено с размери на челния панел 400 х 500 х 3 мм
 Силово табло Ел табло с ел компоненти и силова платка с релета и
захранване
 Смукателна част Турбина SOLARIS компилирана с ел двигател с мощнаст
3 К w и захранване 230 V
 Казан и филтър Казан от INOX и перяем филтър от полиестер

Управление и Програми

 Контролер на системата Сигурен и надежден контролер КСВ 1В,
осигуряващ безпроблемна работа на система и предлагащ серия от различни
фукюнкционалности
 Валидатор за монети ,или жетони Валидатор ALBERICI с предпазен
капак
 Стартиращи бутони Лед бутони стартиращи съответните програми
 WI FI модем осигуряващ интернет свързаност
 Програми 2 броя програми за време

Гаранция и подръжка

Прахосмукачката е с 12 месеца пълна гаранция при спазване на инстукциите за експлоатация и използаването на
консумативи и препарати от КЕМСА ЕООД
 За повредено уборудване в следствие на неспазване на инструкциите,или използването на некачествени /и/или
непредназначени за целта/ препарати фирмата не носи отговорност
 По време целия експлотационен период фирмата производител осъществява и 24/7 дистанционен съпорт и се
задължава да поддържа и предоставя на пазарни цени всички компоненти и резервни части на системата.

Автомивката на самообслужване е печеливш бизнес , който бързо се изплаща . Търсенето на такива услуги постоянно нараства...

За повече информация: