APOLLO 8.0

APOLLO 8.0

Системата за външно измиване на автомобили APOLLO 8.0
е основната в портфолиото на КЕМСА ЕООД .
Притежава различни по вид и брой функционалности за работа
П окриваща всички съвременни изисквания за качествено измиване на
автомобила с възможност до 6 бр. Програми.
Базирана е на висококачествени компоненти (Италия , Германия и др.).
Позволява точно дозиране на 3 вида препарат, високо работно налягане
(170 br ) , ефективни защити от пренатоварване ,от липса на вода и ел.
напрежение.
Системата има дистанционен контрол,мониторинг и детайлна статистика

Силова част

Рама от INOX Метална рама от неръздаема стомана с размери 800 х 550 х 1400
 Силово табло АВВ Ел табло с ел компоненти и силова платка с релета и
входове за съответните датчици
 Дозираща система 3 Дозиращи помпи SECO, 5 Магнит винтили и
съпътсваща разводка Възможност за работа с до 3 бр в ходящи трасета
 Помпа за високо налягане –“MAZZONI” Italia . Ел.двигател “ MAZZONI”
5,5Kw ( дебит 15 l/min , налягане 200 bar)
 Честотен инвертор SIEMENS V20 5.5 Kw осигуряващ плавна и сигурна
работа на системата.
 Различни видове сензори комплект сензори за налягане и температура
на системата.
 Външна част Трасе високо налягане. Въртящо рамо INOX . 2 Пистолета
(нормално затворени) . Поставка за пистолет INOX

Управляващ панел

Табло от INOX Табло от неръздаема стомана с размери 300 х 600 х 150 или вградено с рамери на
челния панел 400 х 500 х 3
 Валидатор за монети ,или жетони Валидатор ALBERICI с предпазен капак
 Контролен дисплей Визуализиране на кредита и времето на програмите
 Контролер на системата Сигурен и надежден контролер КСВ 1В, осигуряващ
безпроблемна работа на система и предлагащ серия от различни фукюнкционалности.
 Стартиращи бутони Лед бутони стартиращи съответните програми.
 WI FI модем осигуряващ интернет свързаност

Автомивката на самообслужване е печеливш бизнес , който бързо се изплаща . Търсенето на такива услуги постоянно нараства...

За повече информация: