Системата за външно измиване на автомобили

APOLLO 8.0 SF

Модел с обилна концентрирана пяна с високи миещи свойства и полиращ
ефект.Покриваща всички съвременни изисквания за качествено измиване на
автомобила с възможност до 6 бр. Програми.
Базирана е на висококачествени компоненти (Италия , Германия и др.).
Позволява точно дозиране на 3 вида препарат, високо работно налягане
(180 br ) , ефективни защити от пренатоварване ,от липса на вода и ел.
напрежение.

APOLLO 8.0SF

Технически параметри

Размери: вис. 1400мм/шир. 800мм/дълж. 600мм/
 Работно налягане : от 20 1 6 0 br.
 Дебит на вода: : до 12.0 L за мин.(програма Изплакване)
 Разход на препарат :1мин./ 80 100гр.
 Мощност : 5 kW /380V / 50Hz
 Свързаност: Wi Fi модем
 До три вида входящи трасет а

APOLLO 8.0SF

Приложение за мониторинг и контрол.

Притежателите на системи произведени от КЕМСА ЕООД получават безплатно
и достъп до интернет платформата https://systems.kemsa.net
и мобилното приложение : kemsa control .
Всичко това Ви позволява дистанционно да управлявате и следите всички процеси
на Вашата система. Точна и подробна статистика за произволно избран период.
Логове на събития. Генериране на платежни инструменти.

APOLLO 8.0SF

Описание

Системата за външно измиване на автомобили APOLLO 8.0 SF е основната в портфолиото на КЕМСА ЕООД .

Силова част

 Рама от INOX Метална рама от неръздаема стомана с размери 800 х 550 х 1400
 Силово табло АВВ Ел табло с ел компоненти и силова платка с релета и
входове за съответните датчици
 Дозираща система 3 Дозиращи помпи SECO, 5 Магнит винтили и
съпътсваща разводка Възможност за работа с до 3 бр в ходящи трасета
 Помпа за високо налягане –“MAZZONI” Italia . Ел.двигател “ MAZZONI”
5,5Kw ( дебит 15 l/min , налягане 200 bar)
 Честотен инвертор SIEMENS V20 5.5 Kw осигуряващ плавна и сигурна
работа на системата.
 Различни видове сензори комплект сензори за налягане и температура
на системата.
 Външна част Трасе високо налягане. Въртящо рамо

Управляващ панел

 Табло от INOX Табло от неръздаема стомана с размери 300 х 600 х 150 или вградено с рамери на
челния панел 400 х 500 х 3
 Валидатор за монети ,или жетони Валидатор ALBERICI с предпазен капак
 Контролен дисплей Визуализиране на кредита и времето на програмите
 Контролер на системата Сигурен и надежден контролер КСВ 1В, осигуряващ
безпроблемна работа на система и предлагащ серия от различни фукюнкционалности.
 Стартиращи бутони Лед бутони стартиращи съответните програми.
 WI FI модем осигуряващ интернет свързаност

Гаранция и подръжка

Системата е с 12 месеца пълна гаранция при спазване на инстукциите за експлоатация и използаването на консумативи и
препарати от КЕМСА ЕООД
 За повредено уборудване в следствие на неспазване на инструкциите,или използването на некачествени /и/или
непредназначени за целта/ препарати фирмата не носи отговорност
 По време целия експлотационен период фирмата производител осъществява и 24/7 дистанционен съпорт и се
задължава да поддържа и предоставя на пазарни цени всички компоненти и резервни части на системата.

Автомивката на самообслужване е печеливш бизнес , който бързо се изплаща . Търсенето на такива услуги постоянно нараства...

За повече информация: